Schoolteam

Nancy

Directrice

Daphne

Secretariaatsmedewerkster

Debbie

Secretariaat op woensdag

Juf Hanne

Peuterklas

Juf Mieke en Juf An

Eerste kleuterklas

Juf Chana

Tweede kleuterklas

Juf Charissa

Derde kleuterklas

Juf Lisa

Eerste leerjaar

Juf Sarah

Tweede leerjaar

Juf Katelijn

Derde leerjaar

Juf Sophie

Vierde leerjaar

Meester Bram

Vijfde leerjaar

Juf Sophie

Zesde leerjaar

Juf Cheris

Lichamelijke opvoeding

Meester Ben

Zorgleerkracht

Juf Latifa

Islam

Juf Kathleen

Zorgcoördinator

Juf Anke

Zorgjuf

Juf Marijke

NCZ

Juf Anneke

RKG

Juf Nancy

Bewaking en kinderverzorgster

Juf Patricia

opvoedster voor - en naschoolse bewaking + hoofd van de keuken

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan met ouders, leerkrachten en gecoöpteerden.

Samenstelling

 • 3 ouders verkozen door de andere ouders
 • 3 personeelsleden verkozen door het personeel
 • 2 meerderjarige gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus die worden voorgesteld door de reeds verkozen ouders en het personeel
 • De directeur, die de vergaderingen bijwoont met een raadgevende stem

Duur

Het mandaat duurt 4 jaar. Ontslag geven is mogelijk.

Bevoegdheden en werking

 • De algemene organisatie van de school
 • De werving van leerlingen
 • De organisatie van extra muros-activiteiten en buitenschoolse activiteiten
 • Het schoolbudget
 • Het schoolwerkplan
 • De toewijzing van het mandaat van directeur
 • De programmatie van het studieaanbod
 • De schoolinfrastructuur
 • De organisatie van het leerlingvervoer
 • Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • De organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
 • Welzijn en veiligheid op school
 • Het schoolreglement

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

Ouderraad

Velen onder jullie hebben al kennis gemaakt met de ouderraad of hebben in ieder geval al het resultaat van het werk van de ouderraad gezien: op en rond de school, op de speelplaats, in het speelbos, tijdens de vele jaarlijkse activiteiten. De ouderraad probeert namelijk om de schoolomgeving en de sfeer op school steeds beter te maken.
Dat doen we op verschillende manieren.

Ten eerste bevordert de ouderraad de communicatie tussen de school en de ouders. Wij vormen een brug tussen de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen. Communicatie gaat in de twee richtingen, en daarom wordt op elke vergadering van de ouderraad een afgevaardigde van de leerkrachten en de directie uitgenodigd. Maar de ouderraad wil ook herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor alle ouders en leerlingen.

Soms heb je als ouder  vragen waarmee je misschien niet direct bij de leerkracht of de directeur durft gaan. Ze staan er altijd open voor, echt waar! Maar we begrijpen dat er soms een drempel kan bestaan wanneer  je een discrete vraag hebt of een opmerking. Dan kan je bij de leden van de ouderraad terecht.  Als je wil, bespreken we de vraag op de ouderraad, of we kaarten rechtstreeks het probleem aan,  zonder daar de naam van je kind aan te verbinden.

Communicatie is één ding. Maar zoals gezegd, willen we meewerken aan een positieve en leuke schoolomgeving. We denken mee, we helpen mee, we steken de handen uit de mouwen, om de school aangenamer te maken voor iedereen.

Zo organiseren we elk jaar een aantal activiteiten die bepaalde aspecten van de werking van de school ondersteunen. Dat kan financieel zijn, om geld in te zamelen voor speeltuigen bijvoorbeeld, of om subsidieprojecten aan te vragen. Het kan een nuttige klusdag zijn om bijvoorbeeld het speelbos op te kuisen of een moestuin aan te leggen, of om spelletjes op de speelplaats te schilderen. Of het kunnen ook gewoon leuke activiteiten zijn voor de kinderen die ook het contact tussen ouders en leerkrachten versterken, zoals het schoolfeest …

Al die activiteiten doen we nooit alleen. Het hele schoolteam waaronder de enthousiaste en onvermoeibare leerkrachten en directie nemen actief deel aan de activiteiten. Maar de belangrijkste hulp komt natuurlijk van jullie, de ouders! Want tenslotte willen we allemaal samen het beste voor onze kinderen.

We nodigen daarom graag iedere ouder uit om deel te nemen aan de ouderraad. We vergaderen 4 keer per schooljaar, van 20u tot 22u, in de leraarskamer. 

Je hoeft trouwens geen lid te worden om mee te helpen, alle handen zijn welkom op de activiteiten.

TOT BINNENKORT! Lisenka, Elien, Christelle, Katrien en Lennert